Home   Baby en dreumessen

Baby’s en Dreumessen

Ik ontdekte deze wereld vol wonderen… basis voor een avontuur!

Bij baby’s kunnen zich al problemen voordoen, waarover u zich zorgen maakt. Er kunnen signalen zijn, die mogelijk wijzen op een sensomotorisch probleem.Te denken valt aan te weinig spierspanning of juist te veel (overstrekken). Ook kunnen baby’s een voorkeurshouding van het hoofdje ontwikkelen, eventueel gepaard gaande met een afvlakking van de schedel. Tevens is het mogelijk dat baby’s erg onrustig zijn, dat zij niet willen gaan slapen, dat zij veel huilen of dat zij een chronische aandoening aan bijvoorbeeld de luchtwegen hebben. Dit alles kan een invloed hebben op de motorische ontwikkeling van een zuigeling en dit kan er mogelijk toe leiden dat een baby, hoe kort het leventje tot dan toe pas is, een achterstand in het bewegen heeft.
Vaak signaleert u een probleem en overlegt u dit met de consultatiebureau-arts of de huisarts. Mogelijk twijfelt u of behandeling door de kinderfysiotherapeut nodig is. Wij kunnen met u meedenken en uw baby onderzoeken. Vaak geldt: hoe eerder een kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe kleiner de verstoring van de ontwikkeling en hoe minder behandelingen er nodig zijn.
De eerste twee behandelingen van baby’s gebeuren aan huis en daarna afhankelijk van de situatie aan huis of in de praktijk. U krijgt praktische adviezen en oefeningen.

Enkele voorbeelden van behandelindicaties:

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • asymmetrische zuigeling, Kiss syndroom, voorkeurshouding
 • plagiocephalometrie, indicatie helmtherapie bij plagiocephalie (afplatting van het hoofdje)
 • te sterk of slap kind
 • huilbaby
 • billenschuiver
 • cerebrale parese
 • spina bifida
 • te vroeg geborene
 • plexus brachialis laesie
 • sensorische informatieverwerkings problemen

Meting van de afplatting van het hoofdje (PCM)

Wij maken gebruik van een meetmethode, die de mate van afplatting van hoofdjes van baby’s met een voorkeurshouding kan vaststellen. Dit is een kindvriendelijke methode. We maken gebruik van een smal bandje dat bij verwarmen vervormbaar wordt. Als dit bandje is afgekoeld tot een aangename temperatuur wordt het om het hoofd van uw baby gedaan. Na enkele minuten is het hard en kan het weer af. Het bandje laat een precieze weergave van de vorm van het hoofdje zien. Hier wordt een scan van gemaakt waarna de mate van de afplatting wordt berekend. Rond de leeftijd van 5 maanden kan de meting herhaald worden. Er wordt dan berekend hoeveel verbetering opgetreden is. Als de vorm van het hoofdje onvoldoende is verbeterd, geven we u ter overweging om voor een helm te kiezen.

Klik hier en lees over de praktijk voorbeelden.

 
33