Home   Jongeren

Praktijkvoorbeelden

“Nadat ik mijn enkel verzwikt had, zwikte ik mijn enkel steeds vaker.”

Behandeling en begeleiding door een kinderfysiotherapeut kan nodig zijn als het kind klachten blijft houden en het de enkel nog niet kan belasten zoals voor de blessure. In eerste instantie bekijkt de kinderfysiotherapeut de aard en ernst van het enkelbandletsel en geeft zij aan hoe het te verwachte herstel eruit zal zien. Ook krijgt het kind voorlichting, adviezen en oefeningen. Het behandel-/trainingsprogramma wordt afgestemd op de persoonlijke situatie van het kind. Het uiteindelijke doel is om alles weer te kunnen doen met de enkel als voor de blessure, inclusief sport. Het moment dat er weer aan sportbeoefening gedaan kan worden, wordt bepaald in overleg.

 
125