Motorische achterstanden

Elk kind beweegt de hele dag door: in de slaap, bij het opstaan, tijdens het spelen, op school, tijdens sport… Bewegen is om vele redenen belangrijk. Voor de ontwikkeling van grove en fijne motoriek, voor het goed op elkaar afstemmen van de zintuigen en voor een goede hersenontwikkeling.

 
Soms zijn er redenen dat een kind moeite heeft met het uitvoeren van bewegingen. Sommige ogenschijnlijk makkelijke handelingen of activiteiten kunnen veel moeite kosten en zelfs frustraties opleveren bij het kind of ouders. Wanneer deze ontwikkeling niet leeftijdsadequaat verloopt, spreken we ook wel van een motorische ontwikkelingsachterstand.
 
Kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand ontwikkelen zich langzamer dan hun leeftijdsgenootjes. Zij komen bijvoorbeeld later dan anderen tot omrollen, opstrekken, tijgeren, kruipen, zitten of lopen. Maar de achterstand kan ook pas later tot uiting komen, zoals tijdens het fietsen, zwemmen, gymnastiekles of bij sport en spel. Ook in de fijne motoriek kunnen zich problemen voordoen waardoor kinderen niet goed kunnen meekomen. Hierbij valt onder meer te denken aan moeite met de pengreep, kleuren, knippen en/of veters strikken.
 
Wanneer een kind meer moeite heeft bij het uitvoeren van bewegingen, grof motorische activiteiten of fijn motorische activiteiten dan leeftijdsgenoten en/of het kind wordt belemmerd in zijn doen en laten, is dit een indicatie voor kinderfysiotherapeutische begeleiding. De kinderfysiotherapeut zal onderzoeken waardoor het kind belemmerd wordt in de motorische ontwikkeling, hoe groot deze achterstand is en zal, samen met ouders, een plan opstellen om tot behandeling te komen. Hierin wordt spelenderwijs geoefend om de motorische ontwikkeling te stimuleren en bijsturen.

AANMELDEN VAN EEN NIEUWE PATIENT

Het aanmelden van een nieuwe patient kan via onderstaande button. Wij nemen contact met u op om een intake te plannen.

AFMELDEN VAN EEN AFSPRAAK

Het afzeggen van een afspraak kan via onderstaande button. Wij nemen contact met u op om de afspraak opnieuw in te plannen.