Peuters

Jong geleerd…

Bij iedere leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die een kind onder de knie moet krijgen. Sommige kinderen hebben daar wat extra hulp bij nodig.
Een peuter leert lopen, klimmen, springen en rennen. Het liefst doet uw peuter u in alles na en is hij volop in de weer met blokken, emmertjes en keukengerei.
“Zelf doen!” staat centraal en uw kind wordt steeds zelfstandiger. Dit gebeurt met vallen en opstaan. Een bult of schaafplek hoort daarbij. Uw peuter wil graag naar buiten en dit is voor zijn ontwikkeling ook erg belangrijk! Lopen houdt hij gaandeweg steeds langer vol, maar gedragen worden is ook nog lekker.
Vanaf 3 jaar kunnen de meeste peuters fietsen op een driewieler. Ze kunnen even op één been staan, op een balk balanceren en springen van een kleine verhoging. Dit vergt al veel behendigheid, coördinatie en spierkracht. Bij sommige kinderen lukt dit allemaal nog niet en dan kan er sprake zijn van een vertraagde motorische ontwikkeling. U merkt dan dat uw kind moeite heeft met het zelfstandig worden, lopen, rennen, springen of klimmen.

Enkele voorbeelden van behandelindicaties

 • motorische ontwikkelingsachterstand (moeite hebben met grove of fijn motorische vaardigheden)
 • veel vallen, meer dan andere kinderen van dezelfde leeftijd
 • voorzichtig en terughoudend zijn met bewegen en zich moeilijk laten uitlokken
 • pijn bij bewegen
 • tenenlopen
 • cerebrale parese
 • spina bifida
 • sensorische informatieverwerkingsproblemen
 • afwijkend looppatroon
 • mentale retardatie
 • lage of hoge spierspanning
 • orthopedische afwijkingen
 • aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • ademhalingsproblematiek
 • functionele poep en plasproblemen
 • jeugdreuma

“Mijn kind zet met traplopen zijn voetjes steeds bij en stapt niet door.”

Eerst gaat een peuter kruipend de trap op. Als uw kind groot genoeg is om bij de leuning te kunnen, gaat hij steeds vaker lopend de trap op en later ook af. Eerst gaat dit met het bijzetten van de voeten. Voor het traplopen heeft een kind een goed evenwicht, voldoende spierkracht en een goede coördinatie nodig. Vanaf ongeveer 3 jaar hebben de meeste kinderen dit al voldoende ontwikkeld en stapt een kind door tijdens het omhoog lopen op de trap. Bij het omlaag lopen op de trap duurt dit nog wel een half jaar tot een jaar voordat het doorstappen lukt.
Sommige kinderen zijn erg voorzichtig bij het afgaan van de trap. Zelfs op een voor hen bekende trap. Dan is het belangrijk om na te gaan of uw kind wel goed diepte ziet en diepte kan inschatten.
Heeft u vragen of zorgen over de motoriek van uw kind dan kunt u telefonisch uw vraag stellen of een afspraak maken. Tijdens een eerste afspraak observeren we de spontane motoriek van uw kind. We maken een inschatting of alleen een advies voldoende is of dat verder kinderfysiotherapeutisch onderzoek nodig is. Bij zo’n onderzoek wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn van uw kind. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de coördinatie en/of spierkracht niet toereikend is. We proberen te achterhalen wat de oorzaak is en hoe we hieraan kunnen werken, zodat uw kind gemakkelijker gaat bewegen.

AANMELDEN VAN EEN NIEUWE PATIENT

Het aanmelden van een nieuwe patient kan via onderstaande button. Wij nemen contact met u op om een intake te plannen.

AFMELDEN VAN EEN AFSPRAAK

Het afzeggen van een afspraak kan via onderstaande button. Wij nemen contact met u op om de afspraak opnieuw in te plannen.