Prikkelverwerkingsproblemen

Een veelvoorkomend probleem is overprikkeling. Het kind is te alert op prikkels en ervaart deze prikkels dan als pijnlijk of gevaarlijk, terwijl deze dat niet zijn. Deze verkeerde waarneming leidt het kind tot een op het oog overdreven reactie op bijvoorbeeld bepaalde kleding of aanraking.
 
Bij onderprikkeling worden prikkels juist niet goed verwerkt en zijn kinderen te weinig alert, waardoor kinderen niet of te traag reageren. Ze zoeken dan vaak extra bewegingsprikkels om alert te blijven. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld fladderen, op de tenen lopen en wiebelen.

Sensorische informatieverwerking is het proces waarbij onze hersenen continu zintuiglijke prikkels uit ons lichaam en vanuit de buitenwereld opnemen en op elkaar afstemmen. Dit om adequaat te kunnen reageren op de situatie en de omgeving. Voor kinderen is dit een voorwaarde om te kunnen spelen, sporten en leren. De vijf bekendste zintuigen zijn: zicht, gehoor, geur, tast en smaak. Maar er zijn nog twee minder bekende zintuigen: evenwicht en proprioceptie (houding- en bewegingszin van gewrichten en spieren). Alle zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als één geheel functioneren. Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen hebben zintuigen die niet goed samenwerken. Prikkels komen sterker of juist minder sterk binnen, wat invloed heeft op het gedrag van een kind en gevolgen heeft voor het dagelijks leven. Alles kost meer inspanning en moeite op veel vlakken en het kind wordt niet altijd begrepen door de omgeving. Anderen kunnen het gedrag misschien als vreemd of onaangepast ervaren, maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen.

Bij kinderfysiotherapeutische ondersteuning wordt middels observatie, vragenlijsten en een oudergesprek gekeken wat het prikkelprofiel is van het kind. Tevens wordt bekeken op welke gebieden problemen bestaan en welke zintuiglijke informatie gestimuleerd of juist beperkt moet worden. Soms volstaat het om na uitleg van het prikkelprofiel van het kind enkele adviezen en strategieën door te nemen met ouders en op afstand ondersteunend aanwezig te zijn. Het kan ook gebeuren dat er een behandeltraject gestart wordt, waarbij het kind tijdens de therapie gebruikmaakt van verschillend spel- en oefenmateriaal. Over het algemeen wordt de therapie op een speelse manier aangeboden. Het kind heeft inbreng in de activiteiten en kan zo ook laten zien wat het wel kan. Desgewenst kunnen ook school en/of andere hulpverleners bij de behandeling betrokken worden.

AANMELDEN VAN EEN NIEUWE PATIENT

Het aanmelden van een nieuwe patient kan via onderstaande button. Wij nemen contact met u op om een intake te plannen.

AFMELDEN VAN EEN AFSPRAAK

Het afzeggen van een afspraak kan via onderstaande button. Wij nemen contact met u op om de afspraak opnieuw in te plannen.